The E.T. Extra-Terrestrial ( Exklusiv Exklusiv ToysRus stava) och (Tala E.T. Interactive b6bb4hkqa12176-Actionfigurer

Frågan hamnade på Mark- och miljööverdomstolens bord efter överklagande.

Nu finns Alnarps historia dokumenterad i en ny bok med titeln Alnarpsliv.
Lomma: 52 personer. (2019: 61 personer.)
Kävlinge 55 personer. (2019: 69 personer.)